Apmācību kurss „Ugunsdrošības instrukciju izstrāde un ugunsdrošības normu pašpārbaude uzņēmumos” 22.10.2019
22.10.2019


22.10.2019

Laiks 09:30

Vieta Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdien, 22.oktobrī, 9.30 Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Domes ielā 3, Līvānos, notiks bezmaksas apmācību kurss „Ugunsdrošības instrukciju izstrāde un ugunsdrošības normu pašpārbaude uzņēmumos”. Pieteikšanās līdz 20.oktobrim pa tālr. 29324115 (Inese Stahovska).

 

Apmācību kurss

„Ugunsdrošības instrukciju izstrāde un ugunsdrošības normu pašpārbaude uzņēmumos”

22.10.2019

Darba kārtība:
   

9.00-9.30   Reģistrēšanās 

9.30-11.00  Ugunsdrošības instrukcijas izstrādi regulējošie normatīvie akti, rīki darbinieku instruēšanai digitālā formātā 

11.00-11.15  Pārtraukums 

11.15 – 12.30 Ugunsdrošības instrukcija – soli pa solim, izmantojot veidni 

12.30 – 13.30 Pusdienu pārtraukums 

13.30-15.00 Ugunsslodzes praktiskais aprēķins, ugunsdzēšamo aparātu izvēle atkarībā no telpu ugunsslodzes un aparāta dzēstspējas  

15.00-16.00  Pašpārbaudes anketas, atgādnes par nepieciešamajiem pasākumiem uzņēmumiem ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai

16.00-16.30  Diskusijas

Dalībniekiem  tiek izsniegti metodiskie materiāli, ugunsdrošības instrukciju veidnes, kā arī pašpārbaudes anketas uzņēmumiem ugunsdrošības normu izpildes pašpārbaudei.

 

Pēc apmācības kursa noklausīšanās dalībnieks:

  • Pārzinās normatīvos aktus, kas regulē ugunsdrošības instrukcijas saturu. Identificēs nepieciešamo informāciju un tās apjomu sava uzņēmuma instrukcijas izstrādei vai pilnveidošanai.
  • Izpratīs ugunsslodzes aprēķina kārtību savā uzņēmumā (gan publiskām, gan ražošanas un noliktavu telpām).
  • Pārzinās LV tirgū esošos ugunsdzēšamos aparātus, pratīs izvēlēties optimālo aparātu skaitu, atkarībā no aparāta tipa un dzēstspējas.
  • Iepazīsies ar digitālajiem rīkiem, ko var izmantot darbinieku instruēšanai uzņēmumā.
  • Identificēs nepieciešamos pasākumus uzņēmumā ugunsdrošības normu izpildei, izmantojot pašpārbaudes anketas.

 


- Prezentācija
-
Preventīvo pasākumu plāns
- Praktiskie uzdevumi
-
Ugunsdrošības dokumentācija objektā
-
Nepieciešamās pārbaudes
-
Instrukcijas veidne    
      Atpakaļ