No 1. jūnija atsākam mācību noriski klātienes formā!
29.05.2020


Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 1.jūnija būs  atļautas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus - ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus.

05.06.2020 mācību centrs „EVA-93” organizē kursus DARBA AIZSARDZĪBĀ –  atbilstoši darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmai - 60 akadēmiskās stundas.

10.06.2020 mācību centrs „EVA-93” organizē kursus UGUNSDROŠĪBĀ UN AIZSARDZĪBĀ –  atbilstoši pamatlīmeņa zināšanu programmai par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem  darbiniekiem - 160 akadēmiskās stundas un atbilstoši 20 akadēmisko stundu programmai.

PIETEIKŠANĀS:
• Elektroniski: apmacibas@eva93.lv
• Telefoniski: +371 29 240 545

Par citu kursu norisi un uzsākšanas laikiem, lūgums interesēties sazinoties ar mums elektroniski vai telefoniski.
      Atpakaļ