P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119434

DIGITALIZĒJAM DARBA AIZSARDZĪBU!
21.09.2021


Esi darba aizsardzības speciālists, darba aizsardzības vecākais speciālists vai mācībspēks izglītības iestādē, kas izglītojamos iepazīstina ar darba aizsardzību? Esi uzņēmuma vadītājs vai atbildīgais par mācību praksēm uzņēmumos?

Lai darba aizsardzība patiešām būtu “droša”, ir nepieciešama gan praktiska, gan teorētiska apmācība. Covid-19 krīze aktualizēja nepieciešamību pēc iespējas praktizēties arī attālināti – un to nevar aizstāt ar  PowerPoint prezentācijām, video, tiešsaistes nodarbībām vai rokasgrāmatām vai grāmatām. Praktiskai apmācībai jārada iespēja “sajust” reālo darba vidi, darba aprīkojumu un jāattīsta spēja rīkoties visdažādākajās situācijās.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence projekta ietvaros šobrīd izstrādājam virtuālās vides darba aizsardzībā 15 nozarēm, kopā 75 virtuālās vides, kam tiks pievienoti 225 uzdevumi.

Ja vēlies sekot līdzi projekta attīstībai, izmēģināt virtuālās vides, saņemt apmācību, lai patstāvīgi veidotu digitālajam laikmetam atbilstošus mācību materiālus, piesakies ŠEIT https://forms.gle/h3oS1uy7h8w7f9MZA 

Atgādinām, ka visi izstrādātie materiāli būs pieejami bezmaksas un latviešu valodā, tādējādi sniedzot savu artavu drošas darba vides nodrošināšanas uzlabošanai.

Mūsu vīzija ir darba aizsardzības integrēšana izglītībā, lai uzlabotu darba aizsardzības kultūru ar iespaidīgas virtuālās apmācību vides mācību potenciālu, kas balstās iespējā izglītojamiem iegūt nozīmīgu pirmo darba vietas praktisko pieredzi attālināti, bet ar klātesamības sajūtu.
      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv