ANGĻU VALODAS APMĀCĪBA
15.03.2018


Mācību centra “EVA-93” piedāvātie angļu valodas kursi ar un bez priekšzināšanām, kā arī Business English for business contacts kursi sniedz iespēju ikvienam uzsākt angļu valodas apgūšanu, attīstīt ikdienas saziņas prasmes un uzlabot angļu valodas prasmes gan iesācēja, gan profesionālā līmenī biznesa vidē. Angļu valodas kursi ir veidoti uz līdzsvarotu pamatprasmju – runāšanas, klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas – attīstību.  Angļu valodas nodarbībās tiek veidotas reālās dzīves situācijas un klausītājiem tiek dota iespēja izmantot savu personīgo pieredzi aktuālo tēmu apspriešanā.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR APMĀCĪBĀM, NORISES LAIKIEM UN IZMAKSĀM TĀLĀK TEKSTĀ!

Dalībnieku skaits un vecums

Angļu valodas kursi tiek organizēti grupās (5 – 8 cilvēki). Angļu valodas kursi tiek piedāvāti visiem bez vecuma ierobežojuma.

Angļu valodas kursu iespējamie līmeņi

Angļu valoda tiek mācīta atbilstoši valodas pārvaldīšanas pakāpēm, saskaņā ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodas apguvei - A1, A2, B1, B2, C1, C2.  http://polyglotskola.lv/site/img/file_pdf.gif ECFR (231.52 KB)

Angļu valodas kursu piedāvātie līmeņi

1.      Elementary (A2 līmenis): 

Kursi paredzēti studentiem, kuri agrāk nav mācījušies angļu valodu vai kuriem ir elementāras pamatzināšanas. Kursa programma orientēta uz skolēniem un pieaugušajiem, kuriem nepieciešama angļu valoda ikdienas saziņai un ceļojumiem.

=         Gramatikas materiāls:

=         Present simple

=         Past simple

=         Present continuous

=         Darbības vārdi go, have, get

=         Vienkāršie lietvārdi

=         Vienkāršie īpašības vārdi

=         Vārdu savienojumi ar darbības vārdiem.

2.      Intermediate (B1 līmenis):

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau ir mācījušies angļu valodu. Mācību procesā studenti daudz dziļāk apgūs angļu valodu, kā gramatiku, tā arī saziņas iemaņas.

Gramatikas materiāls:

=         Present simple and continuous action and non-action verbs

=         Past tenses: simple, continuous, perfect

=         Future forms: going to, present continuous, will/shall

=         Present perfect and past simple

=         Present perfect continuous

=         Strong adjectives

=         Comparatives and superlatives

=         Must, have to, should (obligation)

=         Must, may, might, can’t (deduction)

=         look or look like

=         Can, could, be able to (ability and possibility) –ed/-ing adjectives

=         First conditional and future time clauses + when, until, etc.

=         Second conditional

=         Usually and used to

=         Quantifiers

=         Articles: a/an, the, no article

=         Reported speech: statements, questions, and commands

=         Passive: be + past participle

=         Relative clauses: defining  and non-defining

=         Third conditional

=         Question tags, indirect questions

=         Phrasal verbs.

3.      Business English for business contacts

Šīs mācību programmas paredzētas plaša profila speciālistiem, kuri savā profesionālajā darbībā aktīvi izmanto angļu valodu. Nopietna uzmanība tiek veltīta biznesa leksikas apgūšanai, specifiskā vārdu krājuma apstrādei, diskusijām un apspriedēm, kas imitē reālās situācijas – prezentācijas, pārrunas, izstādes. Šīs mācību programmas piemērotas gan vadītājiem, gan vidēja līmeņa menedžeriem.

Pēc kursa pabeigšanas studenti iemācīsies:

=         Izmantot dažādas tekstu lasīšanas pieejas (lasīšana pa diognāli, pieprasītās informācijas meklēšana, padziļinātā lasīšana un tml.)

=         Noteikt nezināmo vārdu nozīmi kontekstā

=         Atšķirt tekstu stilus

=         Angļu valodā rakstīt rakstus, oficiālas un neoficiālas vēstules, instrukcijas, tekstus bukletiem, filmu un grāmatu recenzijas

=         Pieprasīt informāciju, kā arī klausīties un atbildēt uz jautājumiem, brīvi pielāgojoties sarunas apstākļiem

=         Aktīvi piedalīties diskusijās un debatēs par dažādām tēmām

=         Pārliecinoši sarunāties pa tālruni

=         Izmantot angļu valodas sakāmvārdus un frazeoloģismus

=         Lietot intonāciju daudz precīzākai jēgas nodošanai

=         Izmantot valodā dažādas struktūras teikumus.

Norises laiki un izmaksas

 

 

 

Kursa nosaukums

 

Nodarbību grafiks

 

 

Laiks:

 

 

Kursa ilgums*:

 

 

Pamatcena, EUR* par nodarbību (2 akadēmiskās stundas):

 

Elementary (bez priekšzināšanām)

Pirmdiena, Trešdiena

17:30-19:00

32 akadēmiskās stundas

8.50 EUR

Intermediate grupa 1 (ar priekšzināšanām)

Pirmdiena, Trešdiena

19:30-21:00

32 akadēmiskās stundas

8.50 EUR

Intermediate grupa 2 (ar priekšzināšanām)

Otrdiena, Ceturtdiena

17:30-19:00

32 akadēmiskās stundas

8.50 EUR

Business English for business contacts

 

Otrdiena, Ceturtdiena

19:30-21:00

32 akadēmiskās stundas

8.50 EUR

 

N.B.!! Vienas nodarbības ilgums atbilst 2 akadēmiskajām stundām!!

Kursu cena norādīta ar PVN.

Kursu uzsākšanas datums: 2018.gada 3. aprīlis

 

Noslēgumā tiks izsniegts sertifikāts par attiecīgā īmeņa apguvi.

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

www.eva93.lv

E-pasts: apmacibas@eva93.lv

Tel. 29415173

 


      Atpakaļ