ELEKTROMONTIERIS - profesionālā izglītības programma (640 h)Licencēta un akreditēta tālākizglītības programma.
Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība.
Nodrošināta prakses vieta.


      Atpakaļ