10425

Datorapmācība (160 stundas)Datorapmācība (160 stundas)

  • Teksta redaktori
  • Tabulu procesori
  • Uzdevumu un notikumu organizatori un elektroniskās pasta programmas
  • Prezentāciju veidošanas programmas


Sertifikāti
         Atpakaļ