115115

Dalāmies pieredzē VIAA organizētajā tiešsaistes seminārā!
07.12.2020


2020.gada 26.novembrī VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) organizēja ERASMUS+ tematiskā monitoringa tiešsaistes semināru, kas veltīts digitalizācijas tēmai.

4 paralēlās darba grupās dažādu sektoru projektu īstenotāji dalījās informācijā par projektu īstenošanu, sasniedzamajiem rezultātiem, pieredzi, izaicinājumiem, t.sk. Covid-19 krīzes apstākļos.

Peaugušo izglītības sektora darba grupas ietvaros sniedzām ieskatu par Mācību centra "EVA-93" projektu Nr. 2019-1-LV01-KA204-060354 “Entrepreneurship in 365 days”, dalījamies labajā praksē, kā arī iedvesmojāmies Covid-19 krīzes pārvarēšanai no citiem.

Paldies semināra organizētājiem par semināru, atbalstu un iedrošinājumu aktīvi darboties arī turpmāk!

Prezentāciju materiāli atrodami VIAA mājaslapā, saite uz VIAA mājaslapā publicētajiem semināra materiāliem – prezentācijām un video ierakstiem: 
https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_info_sem/


      Atpakaļ