116816

PAVASARIS UN 208 IZAICINĀJUMI
14.05.2021


Pavasaris pagājis cītīgi strādājot pie projekta E365 Intelektuālā Rezultāta Nr.2 “IKDIENAS IZAICINĀJUMI” izstrādes!

Uzņemējdarbībā radoša pieeja un spēja neapjukt stresa situācijās ir tik ļoti nepieciešama! Tieši tāpat kā projekta īstenotājiem! Attālināti, katrs savā valstī un epidemioloģiski drošā “burbulī”, bet tomēr visi kopā tiešsaistē, esam izstrādājuši 208 izaicinājumus angļu valodā, kas ir kā papildinājums projekta teorētiskajai daļai – “IKNEDĒĻAS IEDVESMAI”. Izaicinājums- tas nav tests vai uzdevums, izaicinājums ir iespēja pārbaudīt sevi, apgūt jaunas digitālās prasmes, uzlabot uzņēmējdarbībai nepieciešamās kompetences, risinot radošus izaicinājumus atraktīvā veidā, sev ērtā laikā un vietā!

Šobrīd testējam izstrādātos 208 izaicinājumus, palabojam un papildinām viens otra paveikto, diskutējam, debatējam, “pieslīpējam” pēdējo versiju, lai jau rudenī aicinātu arī Tevi, interesent, pievienoties testa fāzei un izaicināt sevi veikt izaicinājumus.

Tā kā izaicinājumi ir izstrādāti angļu valodā, mēs, projekta dalībnieki, vasaru veltīsim aktīvai izstrādāto izaicinājumu tulkošanai, lai izaicinājumi kļūtu pieejami latviešu, lietuviešu, spāņu, slovēņu, grieķu un poļu valodās. Ziņosim par to, kā mums ir veicies, jo darba apjoms ir viens liels izaicinājums- 1248 tulkoti izaicinājumi!
Atgādinām, ka E365 projekta mērķis ir nodrošināt vienādas iespējas visiem pieaugušiem izglītojamiem, īpaši atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, mazkvalificēto pieaugušo iesaisti mācīšanās procesā,  veicinot  kritiskās domāšanas, refleksivitātes un pašnovērtējuma spēju attīstību, kā arī sekmējot to prasmju un iemaņu attīstību, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības kompetences ieguvei.

E365 ir Erasmus+ programmas atbalstīts projekts, kas sakņojas EntreComp principos, raksturojot uzņēmējdarbības kompetenci kā mūžizglītības kompetenci, kas nepieciešama visas dzīves jomās Projekts paredz veicināt vietējās kopienas iedzīvotāju izpratnes līmeņa paaustināšanu par uzņēmējdarbības kompetences nozīmīgumu, īpaši šajā procesā atbalstot pedagogus un mazkvalificētus pieaugušos izglītojamos, radot iespējas attīstīt uzņēmējdarbības kompetenci iekļaujošā mācību vidē, veicinot līdzdalību iekļaujošā izglītībā, nodrošinot pieejamus izglītības pakalpojumus.

Veiksmīgu un radošu vasaru visiem!


Ar cieņu,
E365 projekta komanda

Ielādēju...      Atpakaļ