Projekta Erasmus+ Nr.2019-1-LV01-KA204-060354 Entrepreneurship in 365 days jeb E365 atklāšanas seminārs!
07.02.2020


2020.gada 5. un 6. februārī notika pirmā E365 dalībnieku tikšanās, kuras laikā tika izrunāti būtiskākie, ar projekta īstenošanu saistītie jautājumi, kā arī tika parakstītas vienošanās par atbildību un pienākumiem īstenojot projektu. Izglītības iestādes prezentēja sevi, tika panākta vienošanās par projekta logo un citiem vizuāļiem, tika prezentēta tehniskā instrukcija projekta platformas izstrādei.

Šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt bezmaksas, uz pašmācību orientētu mācību platformu, ar izvēles brīvību – kad un kur mācīties, lai uzlabotu pieaugušo izglītības iespējas sešās projekta partneru valstīs un tādējādi veicinātu piederības izjūtu pieaugušajiem izglītojamiem, kuriem ir augsts atstumtības risks, piemēram, cilvēki, kas pakļauti ilgstošam bezdarbam, radot iespējas praktizēt uzņēmējdarbības kompetences iekļaujošā mācību vidē. Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienība.

Projekta īstenotāji:
MACĪBU CENTRS “EVA-93” – LATVIJA
NEOTALENTWAY – SPĀNIJA
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – GRIEĶIJA
AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W LODZI – POLIJA
ZBORNICA ZA RAZVOJ PODJETNIKOV – SLOVĒNIJA
VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS – LIETUVA

Projekta ilgums:
2019.gada 1. septembris – 2022.gada 31.augusts

Ielādēju...      Atpakaļ