110550

Projekta Erasmus+ Nr.2019-1-LV01-KA204-060354 Entrepreneurship in 365 days jeb E365 prezentācija – video materiāls!
20.02.2020


2020.gada 16. februārī informatīvajā raidījumā "Biznesa pasaule" kanālā LTV7 16. Tika prezentēts E365 projekts, sniedzot interesentiem priekšstatu par E365 projektu, projekta mērķiem, izaicinājumiem, ka arī dalībniekiem un sagaidāmajiem rezultātiem!


Raidījuma ieraksts ir pieejams:

  • Youtube, kanālā “Raidījums Biznesa pasaule” , saite
  • Facebook, lapā Biznesapasaule, saite
  • Portālā Shortcut.lv, sadaļā kanāls LTV7, saite


Atgādinām, ka šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt bezmaksas, uz pašmācību orientētu mācību platformu, ar izvēles brīvību – kad un kur mācīties, lai uzlabotu pieaugušo izglītības iespējas sešās projekta partneru valstīs un tādējādi veicinātu piederības izjūtu pieaugušajiem izglītojamiem, kuriem ir augsts atstumtības risks, piemēram, cilvēki, kas pakļauti ilgstošam bezdarbam, radot iespējas praktizēt uzņēmējdarbības kompetences iekļaujošā mācību vidē. Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienība.

Projekta īstenotāji:
MACĪBU CENTRS “EVA-93” – LATVIJA
NEOTALENTWAY – SPĀNIJA
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – GRIEĶIJA
AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W LODZI – POLIJA
ZBORNICA ZA RAZVOJ PODJETNIKOV – SLOVĒNIJA
VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS – LIETUVA

Projekta ilgums:
2019.gada 1. septembris – 2022.gada 31. augusts
      Atpakaļ