Projekta Erasmus+ Nr.2019-1-LV01-KA204-060354 Entrepreneurship in 365 days jeb E365 prezentācija informatīvajā raidījumā "Biznesa pasaule" kanālā LTV7 16. februārī, svētdien plkst. 08:30!
14.02.2020


Jau pavisam drīz - 2020.gada 16. februārī kanālā LTV7 būs iespēja gūt priekšstatu par E365 projektu, projekta mērķiem, izaicinājumiem, ka arī dalībniekiem un sagaidāmajiem rezultātiem!

Uz tikšanos raidījumā "Biznesa pasaule" kanālā LTV7 16. februārī, svētdien plkst. 08:30!

Atgādinām, ka šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt bezmaksas, uz pašmācību orientētu mācību platformu, ar izvēles brīvību – kad un kur mācīties, lai uzlabotu pieaugušo izglītības iespējas sešās projekta partneru valstīs un tādējādi veicinātu piederības izjūtu pieaugušajiem izglītojamiem, kuriem ir augsts atstumtības risks, piemēram, cilvēki, kas pakļauti ilgstošam bezdarbam, radot iespējas praktizēt uzņēmējdarbības kompetences iekļaujošā mācību vidē. Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienība.

Projekta īstenotāji:
MACĪBU CENTRS “EVA-93” – LATVIJA
NEOTALENTWAY – SPĀNIJA
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – GRIEĶIJA
AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W LODZI – POLIJA
ZBORNICA ZA RAZVOJ PODJETNIKOV – SLOVĒNIJA
VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS – LIETUVA

Projekta ilgums:
2019.gada 1. septembris – 2022.gada 31.augusts
      Atpakaļ