Projekta Erasmus+ Nr.2019-1-LV01-KA204-060354 Entrepreneurship in 365 days jeb E365 tikšanās tiešsaistē – sākam izstrādāt 208 izaicinājumus!
19.02.2021


2021.gada 17. februārī notika E365 projekta dalībnieku tiešsaistes tikšanās. Diena bija piesātināta un radoša, tika prezentēts katra partnera paveiktais un noslēgta Intelektuālā Rezultāta Nr.1 izstrāde, paralēli izrunātas darbības, kas  sekmēs  Intelektuālā Rezulāta Nr.2 izstrādi augstā kvalitātē.

Lai runā skaitļi!

Intelektuālā Rezultāta- 52 iknedēļas tēmas- atspoguļojums skaitļos:

  • 742 reizes platformā www.e365-project.eu veiktas apmācības 7 pieejamajās valodās – latviešu, lietuviešu, poļu, grieķu, spāņu, slovēņu un angļu;
  • Intelektuālā Rezultāta Nr.1 izstrādei bija nepieciešamas 530 darba dienas;
  • Tulkošanai bija nepieciešamas 120 darba dienas - iztulkotas 3120 lapas ar izstrādāto materiālu!
  • Īstenoti 70 izplatīšanas pasākumi;

 

No kurienes nāk mūsu projekta platformas www.e365-project.eu lietotāji?


Kāds ir interesenta, kas vēlas apgūt vai nostiprināt uzņēmējdarbības kompetences iekļaujošā mācību vidē, portrets?


Nāc un piedalies arī Tu!
www.e365-project.eu

Ar cieņu,
Tava E365 projekta komanda!


Šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt bezmaksas, uz pašmācību orientētu mācību platformu, ar izvēles brīvību – kad un kur mācīties, lai uzlabotu pieaugušo izglītības iespējas sešās projekta partneru valstīs un tādējādi veicinātu piederības izjūtu pieaugušajiem izglītojamiem, kuriem ir augsts atstumtības risks, piemēram, cilvēki, kas pakļauti ilgstošam bezdarbam, radot iespējas praktizēt uzņēmējdarbības kompetences iekļaujošā mācību vidē. Projektu pilnībā finansē Eiropas Savienība.


Projekta īstenotāji:

  • MACĪBU CENTRS “EVA-93” – LATVIJA
  • NEOTALENTWAY – SPĀNIJA
  • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – GRIEĶIJA
  • AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W LODZI – POLIJA
  • ZBORNICA ZA RAZVOJ PODJETNIKOV – SLOVĒNIJA
  • VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS – LIETUVA


Projekta ilgums:
2019.gada 1. septembris – 2022.gada 31.augusts
      Atpakaļ