114789

Testēšanas fāze ir sākusies!
05.11.2020


05.11.2020 esam uzsākuši projekta E365 Intelektuālā Rezultāta Nr.1 “IKNEDĒĻAS IEDVESMA” testēšanas fāzi!
Lai gan sākotnēji bija iecerēts organizēt testēšanas fāzes prezentāciju kuplā interesentu pulkā, epidemioloģiskā situācija ieviesa savas korekcijas un vienlaikus spējām uzņemt katrā mācību klasē vien 2 interesentus, kas kopā ar mācību centra “EVA-93” pasniedzējiem tika iepazīstināti ar projekta platformu, tās piedāvātajām apmācību iespējām, izstrādātajiem materiāliem, kā arī nosacījumiem, kas jāievēro testēšanas fāzē.

Ir teiciens: “Ja dzīve Tev dod citronu, tad uztaisi limonādi!”. Uzņemējdarbībā radoša pieeja un spēja neapjukt stresa situācijās ir tik ļoti nepieciešama! To pierādīja arī šīs dienas personalizētā pieeja katram interesentam.  Atgādinām, ka E365 projekta mērķis ir nodrošināt vienādas iespējas visiem pieaugušiem izglītojamiem, īpaši atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, mazkvalificēto pieaugušo iesaisti mācīšanās procesā,  veicinot  kritiskās domāšanas, refleksivitātes un pašnovērtējuma spēju attīstību, kā arī sekmējot to prasmju un iemaņu attīstību, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības kompetences ieguvei.

E365 ir Erasmus+ programmas atbalstīts projekts, kas sakņojas EntreComp principos, raksturojot uzņēmējdarbības kompetenci kā mūžizglītības kompetenci, kas nepieciešama visas dzīves jomās Projekts paredz veicināt vietējās kopienas iedzīvotāju izpratnes līmeņa paaustināšanu par uzņēmējdarbības kompetences nozīmīgumu, īpaši šajā procesā atbalstot pedagogus un mazkvalificētus pieaugušos izglītojamos, radot iespējas attīstīt uzņēmējdarbības kompetenci iekļaujošā mācību vidē, veicinot līdzdalību iekļaujošā izglītībā, nodrošinot pieejamus izglītības pakalpojumus.
      Atpakaļ