Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EVA-93”

Reģistrācijas Nr.LV41502010659
A/s “Citadele Banka”, kods PARXLV22, nor.konts LV92PAR0005069850001

Juridiskā adrese: Rīgas ielā 37-4, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
Mācību centra adrese: Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

Tālr.: 65307134, 
Direktore: 29415173
Kontakttālrunis: 29240545
e-pasts:
eva93@apollo.lv , apmacibas@eva93.lv