117254

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence projekta partneru pirmā starpvalstu tikšanās Latvijā, Līvānos (šoreiz gan virtuāli) ir aizvadīta!
28.06.2021


2021.gada 21. jūnijā un 22. jūnijā notika projekta partneru pirmā starpvalstu tikšanās. Uzņemošā institūcija – projekta koordinators Mācību centrs EVA-93.

Divu intensīvu, radošu, aktīvu dienu laikā padarīts tiešām daudz! Partneri prezentēja savas institūcijas, tika atkārtoti izrunāti finansējuma nosacījumi (atgādinām, ka projektu pilnībā finansē Eiropas Savienība), tika izrunāti visi ar intelektuālo rezultātu īstenošanu saistītie jautājumi, projekta īstenošanai svarīgie kvalitātes un kvalitātes kontroles jautājumi, rezultātu izplatīšanas nosacījumi, ka arī partneri prezentēja pirmos “mājas darbus”- gan projekta logo skices, gan izstrādātos iespējamos projekta vizuāļus, gan augmentētās realitātes iespējas, lai izvēlētos projektam vispiemērotāko tehnisko nodrošinājumu, gan referātus par darba aizsardzības sistēmu un politiku savā valstī, nelaimes gadījumu statistiku, traumatiskākās nzares, nozares, kas konkrētā valstī atzītas par bīstamām, statistiku par nodarbinātību savā valstī un, visbeidzot- katrs projekta partneris izvirzīja 15 nozares un jomas, kurām, atbilstoši situācijai konkrētā valstī, būtu nepieciešams izstrādāt mācību materiālus augmentētās virtuālās realitātes vidē. Otrajā tikšanās dienā projekta partneri vienojās par tām 15 nozarēm, kam tiks izstrādāti materiāli darba aizsardzībā augmentētās realitātes vidē praktisko apmācību nodrošināšanai, kas ir aktuālas katrā no partneru dalībvalstīm, kā arī, analizējot ES statistiku par nelaimes gadījumiem darbā, ir aktuālas visā ES kopumā, lai varētu uzsākt ceļu projekta mērķa virzienā- veicināt mūsdienīgu darba aizsardzības izglītības kultūru Eiropā, īpaši akcentējot augmentētās realitātes radītās iespējas praktisku mācību nodrošināšanā situācijās, kad nav iespējas praktizēties reālā darba vai mācību vidē.

PAR PROJEKTU

Darba aizsardzības lektori, apmācību īstenotāji un pedagogi  - tas ir ļoti plašs izglītotāju tīkls, jo daudzas ar darba drošību saistītās tēmas tiek iekļautas citu attiecīgo mācību priekšmetu mācību mērķos. Apmācības darba aizsardzības jomā tiek īstenotas gan izglītības iestādēs, gan arī darba vietās – sākot ar apmācību drošām darba metodēm un paņēmieniem jaunpieņemtajiem darbiniekiem un praktikantiem, līdz ikgadējām apmācībām un instruktāžām pārējam personālam.

Lai darba aizsardzība patiešām būtu “droša”, ir nepieciešama gan praktiska, gan teorētiska apmācība. Covid-19 krīze aktualizēja nepieciešamību pēc iespējas praktizēties arī attālināti – un to nevar aizstāt ar  PowerPoint prezentācijām, video, tiešsaistes nodarbībām vai rokasgrāmatām vai grāmatām.

Praktiskai apmācībai jārada iespēja “sajust” reālo darba vidi, darba aprīkojumu un jāattīsta spēja rīkoties visdažādākajās situācijās.

Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt mūsdienīgu darba aizsardzības izglītības kultūru Eiropā, īpaši akcentējot augmentētās realitātes radītās iespējas praktisku mācību nodrošināšanā situācijās, kad nav iespējas praktizēties reālā darba vai mācību vidē.


KAS MĒS ESAM?

Projekta koordinators:
MACĪBU CENTRS “EVA-93” – LATVIJA

Projekta dalībnieki:
NEOTALENTWAY – SPĀNIJA
BUSINESS CREATIVE INSTITUTE MARIBOR – SLOVĒNIJA
VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS – LIETUVA


PROJEKTA ILGUMS
Projekta ilgums:
2021.gada 1. maijs – 2023.gada 30.aprīlis

Ielādēju...      Atpakaļ