109707

Asini novecojušu prātu jeb KEEP AN AGING MIND SHARP!
21.12.2019


NORDPLUS projekta Asini Novecojušu prātu jeb KEEP AN AGING MIND SHARP, projekta numurs NPAD-2019/10016 ietvaros, projekta dalībnieki – pieaugušo izglītības iestādes no Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas tikās Oslo, pie uzņemošā partnera Terram Pacis, lai apgūtu prasmes mācību programmu izstrādē, kas piemērota gados vecākiem cilvēkiem ar zema līmeņa digitālajām prasmēm. Nedēļa palidoja vēja spārniem, apgūts daudz, esam iedvesmas pilni iegūtās zināšanas pielietot savā ikdienas darbā!

Projekta ietvaros paredzētas trīs mobilitātes pieaugušo izglītības  iestāžu pedagogiem, kuru laikā tiks pilnveidotas prasmes izstrādāt mācību programmas, izmantojot digitālos rīkus un mudinot arvien vairāk pieaugušos izglītojamos izmantot informācijas tehnoloģiju dotās iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Ielādēju...      Atpakaļ