107812

Uzsākta dalība NORDPLUS ADULTS projektā
03.09.2019


2019.gada 2.septembrī mācību centrs “EVA-93” kā koordinējošā institūcija ir uzsācis dalību Nordplus Adults projektā “Dare to say it!”, projekta numurs NPAD-2019/10147. Projekta dalībnieki – pieaugušo izglītības īstenotāji no Latvijas, Islandes un Lietuvas.

 

Mēdijpratības līmenis korelē ar dalību mūžizglītībā, tāpat ir vērts pieminēt, ka pieaugušie ar zemu kvalifikācijas līmeni joprojām saskaras ar grūtībām darba tirgū.

 

Kritika kā rīks un mācību metode vienlaikus rada līdzsvarotu skatu, kas ļauj pieaugušo izglītības īstenotājam daudzpusīgi novērtēt pielietotās mācību metodes, tāpēc tas var būt vērtīgs instruments pieaugušo izglītībā, it īpaši, ja pieaugušie izglītjamie ir nepieredzējuši digitālo rīku lietošanā, līdz ar to, izturas noraidoši pret jebkuru jauninājumu apmācību procesā.

 

Šī Nordplus projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas paver lielākas iespējas mazkvalificētiem pieaugušajiem izglītojamiem apgūt zināšanas, izmantojot mūsdienīgas apmācību metodes.

 

Dalībnieki dalīsies pieredzē kā izmantojot kritiku kā mācību metodi, uzlabot izglītojamo attieksmi pret digitālajiem rīkiem, tādējādi veicinot un motivējot pieaugušos izglītojamos arvien vairāk iesaistīties mūžizglītības pasākumos, kā arī argumentēti paust savu viedokli. Projekta partneri vēlas nostiprināt dalībnieku komunikācijas prasmes angļu valodā, izveidot sadarbības tīklus, kā arī informēt citus pieaugušo izglītības īstenotājus par inovatīvām pieaugušo apmācības metodēm, līdztekus tiks uzlabota arī iesaistīto institūciju darba efektivitāte, ļaujot integrēt kritiku kā metodi gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.
      Atpakaļ