P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija

Jauno mācību gadu klātienē sāks visās izglītības pakāpēs- kā mēs strādāsim?
01.09.2021


Profesionālā izglītība, pieaugušo neformālā izglītība 
Nodarbinātie un izglītojamie izglītības procesā profesionālās izglītības programmās, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī neformālās izglītības programmās klātienē var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Apmācības tiešsaistē
Joprojām piedāvājam izglītojamiem apmācības tiešsaistē, mūsu mācību platformā, sīkāka informācija sadaļā https://www.eva93.lv/e-studijas

Izglītojamie, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas klātienē, testēšanas izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.

Mutes un deguna aizsegu lietošana
Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu lietojam. Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Izglītības iestādes atbildība
Izglītības iestādē ir noteikta kārtība un konkrēts atbildīgais, kas koordinē un atbild par procesu organizēšanu - par nodarbināto testēšanu, apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi un koplietošanas telpu izmantošanu u.c.

Izglītības iestāde nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpu individuālajam vēdināšanas režīmam – 10 minūšu vēdināšana ik pēc katrām 90 minūtēm.
      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv