P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 2017. GADA 6. NOVEMBRIM, MĀCĪBAS TIKS UZSĀKTAS 2018. GADA JANVĀRĪ
12.03.2017


PIETEIKŠANĀS LĪDZ 2017. GADA 6. NOVEMBRIM, MĀCĪBAS TIKS UZSĀKTAS 2018. GADA JANVĀRĪ

 

Mācību centrs “EVA-93” piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 • neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums

 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators – Eva Upeniece, tel.29415173, e-pasts apmacibas@eva93.lv  

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv un www.eva93.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

 

 

 

 

NĀC MĀCĪTIES Mācību centrā “EVA-93”!

Neformālās izglītības programmas – KOMPLEKTĒJAM GRUPAS AR NORISES LAIKIEM GAN DARBA DIENĀS , GAN VAKAROS , GAN SESTDIENĀS!

PIEDĀVĀJUMS DARBA DIENĀS

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Līdzmaksājums 10%*

Autokrāvēja vadītājs/Elektrokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena 09:00 - 17:00

3,60 EUR

Autokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Elektrokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

16 h

3 - 12 personas

Otrdiena , Ceturtdiena 09:00 - 17:00

7,20 EUR

Darbs augstumā

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Trešdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Ceturtdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Hidromanipulatora operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Otrdiena 09:00 - 17:00

3,60 EUR

Stropētājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Trešdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Tilta celtņa operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Piektdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

8 h

3 - 12 personas

Piektdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Motorzāģa vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

8 h

3 - 12 personas

Ceturtdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Kokapstrādes iekārtu operatora darba pamati

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

24 h

3 - 12 personas

Pirmdiena, Trešdiena, Piektdiena 09:00 - 17:00

10,80 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās

vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

PIEDĀVĀJUMS VAKAROS

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Līdzmaksājums 10%*

Autokrāvēja vadītājs/Elektrokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Autokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Elektrokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

16 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena 16:30 - 20:30

7,20 EUR

Darbs augstumā

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Ceturtdiena, Piektdiena

16:30 - 20:30

3,60 EUR

Hidromanipulatora operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Otrdiena , Ceturtdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Stropētājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Otrdiena , Ceturtdiena 16:00 - 20:00

3,60 EUR

Tilta celtņa operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

8 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Motorzāģa vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

8 h

3 - 12 personas

Trešdiena. Piektdiena 16:30 - 20:30

3,60 EUR

Kokapstrādes iekārtu operatora darba pamati

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

24 h

3 - 12 personas

Pirmdiena,

Trešdiena, Piektdiena

16:30 - 20:30

10,80 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar

maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

PIEDĀVĀJUMS SESTDIENĀS

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Līdzmaksājums 10%*

Autokrāvēja vadītājs/Elektrokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Autokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Elektrokrāvēja vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

16 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

7,20 EUR

Darbs augstumā

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Darbs augstumā, sastatņu montāža un demontāža

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Hidromanipulatora operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis, Antons Meikališs

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Stropētājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Tilta celtņa operators

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Aivars Spūlis

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Motorzāģa vadītājs

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

8 h

3 - 12 personas

Sestdiena

09:00 - 17:00

3,60 EUR

Kokapstrādes iekārtu operatora darba pamati

Pamatizglītība

Eva Upeniece, Osvalds Podnieks

24 h

3 - 12 personas

Piektdiena 16:30- 20:30,

Sestdiena

09:00 - 17:00

10,80 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai

trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa  

 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)

 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

 • Mācību centrā “EVA-93”, Dzelzceļa iela 19, 301. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30:

 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: apmacibas@eva93.lv, T. 29415173, 29240545  
      Atpakaļ
Copyright © 2024 profesionālās tālākizglītības centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv