P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija

01.09.2016 UZSĀKTA DALĪBA NORDPLUS ADULT PROJEKTĀ “Overcoming exclusion through learning and experience” (projekta Nr. NPAD-2016/10204)
17.01.2022


Sākot ar 2016.gada 1.septembri, Mācību centrs “EVA93” ir uzsācis darbu jaunā Nordplus adult projektā “Pārvarēt atstumtību caur pieredzē balstītu mācīšanos” (Overcoming exclusion through learning and experience). Projekts noslēgsies 2017.gada augustā. 

Projektā paredzēts:

= Izmantojot Mācību centra “EVA-93” direktores izstrādāto nodarbinātā profesionālo kompetenču novērtēšanas metodi, uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti apmācību procesā personām ar zemu izglītības līmeni;

= uzlabot pasniedzēju profesionālo sniegumu, apgūstot jaunas prasmes un kompetences, lai veicinātu sadarbību starp mācīšanas un mācīšanas procesā iesaistītajām pusēm;

= Adaptēt izstrādāto metodi, pielāgojot izmantošanai arī citās ES dalībvalstīs, validēt metodi atbilstoši Islandes un Lietuvas projekta partneru izglītības iestāžu, kulturas un atbilstošo valstu normatīvo aktu prasībām.

Lai sasniegtu projektā plānoto, kopā darbosies izglītības iestādes no 3 valstīm.

Projekta partneri ir:

= Islande, profesionālās izglītības iestāde „IS- Jafn Equality Centre”;

  • Lietuva, mācību centrs „Vilnius Adult Education Centre”.

Lai īstenotu projektā plānoto, mācību centrā “EVA-93” 2016. gadā viesojās projekta partneri no Islandes un Lietuvas, savukārt mācību centra “EVA-93” pasniedzēji 2017.gadā dosies mācību vizītēs uz Lietuvu un Islandi.

 

 
      Atpakaļ
Copyright © 2024 profesionālās tālākizglītības centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv